Till Riksantikvarieämbetets hemsidaDet medeltida Sverige

 

Det medeltida Sverige

Förkortningar

Förkortning

Klartext

Förklaring

*

föregår ortnamn som ej kan återfinnas på moderna kartor.

?

före uppgift i text = osäker uppgift - i parentes före källbeteckning = osäkert om det är denna ort som avses i källan

anm

anmärkning

aoe, -t

arv- och eget-hemman (landbo), -torp

avskr

avskrift

bl a

bland annat (andra)

ca

cirka

d y

den yngre

d ä

den äldre

etc

etcetera

ev

eventuell, eventuellt

f

folio, recto eller verso anges i allmänhet ej.

f, ff

följande sida/sidor

fl

fodringslängd

fr

frälse-hemman (landbo)

frman, -kvinna

frälseman, -kvinna

hd, -r

härad, härader

hdshövd

häradshövding

jb

jordebok

jfr

jämför

jt

jordetal

km

kilometer

kr

krono-hemman (landbo)

ky, -uj, -äng

kyrka; kyrkohemman (landbo), -utjord, -äng

kyherde

kyrkoherde

lb

lispund

m

meter

m m

med mera

n

not

nr

nummer

nuv

nuvarande

odat

odaterad

omkr

omkring

or

original

p

pergamentsbrev

pb

prebendehemman (landbo)

pd

pund

pn

penning

pp

pappersbrev

rd

rättardöme

resp

respektive

s

sida

s k

så kallad(e)

SHM

Statens historiska museum

sk, -äng, -kvarn, -uj

skattehemman (bonde), -äng, -kvarn, -utjord

sn, -r

socken, socknar

sp

spann

st

stycken

Sthlm

Stockholm

t ex

till exempel

t o m

till och med

tl

tiondelängd

tr

tryckt

uj

utjord

uo

undersökningsområde

Up

Uppsala

urspr

ursprungligen

utg

utgiven

vid

vidimation

vol

volym

äv

även